Aktuellt

Apinordica

Biodling och utbildning

Blommor och bin

Under 2015 gick Ingemar Fries på fotosafari i trädgården på Underberga, en liten gård som ligger i det brutna jordbrukslandskapet norr om Mälaren i växtzon 3. Trädgården kring bostadshuset har genom Ingemars fru Susannes försorg växt till under mer än tre decennier med strategin att växterna ska vara vackra samt klara sig utan större omvårdnad så långt möjligt. Boken Blommor och bin innehåller dels bilder av de cirka 40 olika arter av bin som Ingemar fotograferade och dels beskrivning av ett av naturens viktigaste samspel – det mellan blommande växter och pollinerande insekter. Här kan du läsa mer om boken.

Våra vänner pollinatörerna

Pollinera Sverige och Svenska Bin har tagit fram ett kampanjmaterial för att sprida kunskap om pollinatörerna och vilka växter som gynnar dem. Här kan du läsa mer om materialet.

Apinordica AB