Kurser

Apinordica

Biodling och utbildning

Kurser

Apinordica anlitas ofta som cirkel-ledare och föredragshållare i olika sammanhang.


Lotta är cirkelledare för nybörjar-

och fortsättningscirklar.


Cirklarna arrangeras bland annat tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.


Om du vill veta mer kontakta Lotta Fabricius Kristiansen på lotta.fabricius@apinordica.se eller tel: +46 70 735 28 58

Apinordica AB